Vodenice na vodi

Naše Karaševske vodenice (mlinovi) na vodi tonu u degradaciji več punih 30-tak godina.

Naš plan je bio da vodenice obnovimo potpuno volonterski sa ljudima dobre volje iz naše zajednice pa sledelo je da se pokrene cijeli taj projekat. Sve je to krenulo u sasvim drugi smijer kada je naša inicijativa stigla do našeg kneza (načelnika), gospodina Petra Bogdana, koji je pokazao veliki interes za tu našu inicijativu. Od tog trenutka mi smo pristali na ideju da se lokalne vlasti uključe u taj projekat i dobili smo obečanje da če svu financijsku podršku naša opčina uplatiti za saniranje Karaševskih vodenica.

Cilj svega ovoga je da vodenice počnu da rade i da naši ljudi ih mogu koristiti za njihove potrebe. Naravno, vodenice imaju i veliki turistički potencijal, tako da, nadamo se da če to sve bit u korist cijele zajednice.

U suradnji sa Karaševkom općinom, naša grupa če se aktivno baviti s koordinacijom ovog projekta koji je počeo u 2020. godini.

Projekat če najvjerovatnije biti završen u 2021. godinu.