O nama

Promjena je u našim rukama!

Svaki od nas voli naše mesto Karaševo, i pošto vidimo da mlogo stvari trebale bi da se poprave, na inicijativu nas nekoliko mladi iz Karaševa, odlučili smo se da, kako možemo, dodamo i mi neki doprinos kako bih se nekako naše selo promenilo na bolje.

Živimo u takoj zemlji de mlogo stvari nesu kako treba i ne možemo više da samo čekamo da se promeni nešto, moramo i mi da vidimo što možemo da činimo a zapravo neki put ni ne košta čak mlogo osim možda našeg vremena.
Kako da nim bude dobro moramo najprvo mi sami da se pobrinemo za to. Administracija treba da si radi stvari zašto je zadužena, a mi kako građani treba da vidimo i mi što možemo da činimo za selo, a to realno svaki od nas može (naprimer: najjednostavno je da ne upudjamo lom po selu izvan samo tamo de mu je mesto)

Verujemo da male stvari čine razliku i se zapravo pretvaraju u velike, a promjena je u našim rukama, osnovali smo se kao udruga pod nazivom "Grupa volontera Moje Karaševo"

Nadamo se da i ostali luđe i deca iz sela se pridruže našim akcijama jer mi smo željni da radimo svemi luđimami dobre volje, koji žele da pomognu da svem bude bolje u našem selu.

Naša misija

• promovirati i prakticirati volontiranje kao način uključivanja u riješavanje problema s kojima se suočava jedna zajednica;

Naša vizija

• je da svaki pojedinac postane aktivniji i shvati da samo ako se aktivno bavi i uključi u pozitivnu promjenu svoje okoline, tada če naše Karaševo biti bolje i uspješno mjesto za generacije koje dolaze.

Naše vrijednosti

• integritet;
• transparentnost i zakonitost;
• efikasnost;
• volontiranje;
• suradnja;
• odgovornost.

Osnivači udruge