Drugo izdanje Božičnog Trga

I ovu godinu uspijeli smo da organiziramo Božični Sajam u Karaševu. Zajedno s komandom i gimnazijom iz našega sela, Grupa Volontera Moje Karaševo organizirala je II. izdanje ovog prilepog događaja. Kakon prošle godine, i sad, cel novac sakupen od donacija la da bude za našu dvojezičnu gimnaziju.

Ove godine, kulturno-umjetničke aktivnosti su se držale na otvorenoj ščeni Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj, a u 17.12.2022.g. su držali kratak program kako bi i u Karaševu bil proslavljen dan nacionalnih manjina u Rumunjskoj.

Naše voditeljke programa bile su Marika Filka i Martina Bunea a ove godine program je bil malko inak jer, pored naših djec iz Karaševa koji su imali razne predstave, imali smo iz Ričice i grupu DA, koja je predstavljala razne igrokaze s božićnom tematikom. Dodatno, razne božićne pjesmice su popevali i naši gošće iz Klokotiča, Anjina, Ezeriša, Varadije, Goruje, Forotika, Ričice. Profesor Petar Hacegan, zajedno s našom djecom iz Karaševa spremali su kratak igrokaz za jednu karaševsku obitelj, de, nena je moral da ostane u Hrvatskoj i ne mogal da dođe tako lako doma kod djec i kod obitelj za Božić.

Ove godine imali smo online dječi kutak gdje smo promovirali naše mlade talenirane učenike i njihove radove.

Andreea Fechita zajedno s djecom naše gimnazije su radili na crtanju i na raznim dekoracijama. Lijepo je što, zajedno s Andrejom, su se i ove godine pridružili i mališani koordinirani od Aide Borchescu, Angele Polec, Gabriele Rădulescu. Njihovi radovi mogli su da se naode na štandov.

Pored dekoracija, na ostali štandov, naši mladi volonteri pripremili su: vino i rakiju žešku, karaševski trupci, božićni kolači, čajevi, žešku čokoladu, hotdog-ove i skovarde (palačinke).

Na kraju, u 25.12. na Božić, akcija se je završila uz muziku i atmosferu napravenu od Orkestra Ivana Dobre.

Iako vreme ne bilo baš svaku subotu na našoj strani, ipak posjetilo su nas dosta mlogo luđe, a posebno nim je drago što karaševci koji žive u inozemstvu, za Božić se vrću kod svojih doma.

Situacija sakupenog novcau 2022.g
Ukupno48.893 RON
Troškove18.570 RON
Novac koji ide u gimnaziju30.323 RON

Hvala svima koji su posjetili naš trg i ostavili donacije za škulu a posebno hvala volonterima i ljudima koji su se uključili i potrudili da nam uljepšaju Božić! Isto se zafalimo svem luđam koji su nim pomogli kroz donacije brašna, vina, rakije, mleka, jajca itd. .

Hvala svima na povjerenju i podršci!
Promjena je u našim rukama!

Vidimo se na sljedećem izdanju!