Doniraj

Donacije su vrlo bitne za našu aktivnost jer one omogućavaju nam da sprovedemo projekti u dijelo.


Možete donirati u naš račun:

Info: Banca Comercială Română
Korisnik: ASOCIATIA GRUPA VOLONTERA ‘MOJE KARAŠEVO”
IBAN: RO34 RNCB 0100 1714 3495 0001
Code SWIFT: RNCBROBU
CIF: 441 422 60

Formular (obrazac) za redirekcioniranje 3,5% od poreznog prihoda našoj grupi: 

Klikni ovdje za formular

Klikni ovdje za online Formular

U nastavku, imate jedan pogled na naš rad i kamo ide novac primljen od vas!

Aktualni projekti:

aktivnosti se mogu ponavljati godišnje ili mjesečno
vaše donacije omogućavaju nam da ostvarimo ove projekte / aktivnosti

za više detalja o projektima kliknite na ikon

(stranica je još u radu)

Košenje i Ekologija

višebrojne aktivnosti vezane za ekologiju

Gimnazija

višebrojne aktivnosti u našoj gimnaziji

Naša nošnja...

radionica za vez karaševske narodne nošnje

Božićni Sajam (Trg)

ponavljajući projekt, II. izdanje

Vadimo nošnju iz dolapa

ponavljajući projekt, II. izdanje

Zavšeni projekti: