Volonterska udruga

koja želi da uz dobrovoljan rad promjeni naše selo Karaševo, na bolje.

Par akcija s kojima se aktivno bavimo:

sakupljevanje smeća

u našem selu Karaševo

vodenice na vodi

projekat obnovljenja Karaševskih vodenica

košenje trave

na našem nogometnom igralištu

školski park

sređivanje parka pored škole iz centra

promoviranje Karaševa

na svi mogući načini

promoviranje mladih

u raznih oblastima

0

Završenih
Projekata

0

paketa za novorodjeni

0

člana u udrugi

0

sati volontiranja

Promoviranje i prakticiranje volonterstva

- kao način uključivanja pojedinca u riješavanje problema zajednice

- kao doživljaj da svako od nas je bitan

- kao svijest da zajedno možemo postignuti više

- kao način provođenja slobodnog vremena

- kao pozitivna promjena za naše društvo

Naši prioriteti

Ekologija

smeće je jedan ozbiljan problem svugdje u svijetu pa čak i u Karaševu.

Mladi

naša želja je da uz naš primjer, prenesemo našim mladima da je bitno da postanemo aktivniji u našoj zajednici.

Obrazovanje

je jako bitno i želimo da zajedno s nadležnim institucijama surađivamo za jednu bolju školu u Karaševu.

Najnovije vijesti

objavljene o našim projektima i aktivnostima